Uslovi korišćenja PDF Štampa El. pošta

Svako korišćenje www.mojtender.com podložno je niženavedenim uslovima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovom web sajtu smeju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu i uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne sme dalje kopirati, reprodukovati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka Sirius Spa Relax d.o.o.

Sirius Spa Relax d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na ovom web sajtu našli tačni i aktuelni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.mojtender.com sajt i koriste njegov sadržaj, čine to na vlastitu odgovornost. Sirius Spa Relax d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korištenja www.mojtender.com ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njegovom sadržaju.

Ovaj web sajt sadrži informacije treće strane i linkove do drugih Internet sajtova nad kojima Sirius Spa Relax nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju.
Sirius Spa Relax nije odgovoran ni za tačnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.

Sirius Spa Relax zadržava pravo izmene sadržaja ovog sajta na bilo koji način, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Sirius Spa Relax poštuje privatnost posetilaca našeg web sajta i prikuplja samo lične podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu, možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promena u politici privatnosti Sirius Spa Relaxa će biti objavljena na ovom web sajtu.